บัญชี

ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท

05-10-2561
กระทรวงพาณิชย์ ปรับลดค่าธรรมเนียมการดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท การควบรวมกิจการ การแปลงห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท และการเพิ่มทุนเป็นอัตราคงที่ จากเดิมที่คิดตามจำนวนทุนจดทะเบียน ซึ่งมีผลให้ค่าจดทะเบียนลด... อ่านต่อ »

กำหนดการส่งงบการเงิน

30-09-2561
เจ้าของธุรกิจ มีหน้าที่ต้องปิดบัญชีและยื่นงบการเงิน นำส่งงบการเงินเมื่อไหร่ 1.กิจการที่จดทะเบียนปีแรก รอบปีบัญชีแรก คือ ภายใน 12 เดือนนับจากวันจดทะเบียน (ดูจากหนังสือรับรองบริษัท) 2.กิจการที่ไม่... อ่านต่อ »