เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

       เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับภาษี บัญชีในประเทศไทย ให้กับคนไทยและคนต่างชาติที่สนใจการทำธุรกิจในประเทศไทย โดยนอกจากจะเป็นแหล่งความรู้แล้ว ยังรับปรึกษาปัญหาโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อช่วยแก้ปัญหาและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับภาษี บัญชีในประเทศไทย