บริการของเรา

บริการด้านงานทำบัญชีและงานสำนักงาน

        บริการของเรารวมถึงการทำบัญชี Outsourced เต็มรูปแบบและบริการตามภาษีรายเดือนรวมทั้งการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือนและเพิ่มมูลค่าการคืนภาษี เราจะรักษาบัญชีให้คุณดำเนินการป้อนข้อมูลให้ตรวจสอบใบกำกับภาษีและการบันทึกบัญชีและจัดให้มีการจัดการบัญชีรายเดือน โดยใช้ข้อมูลที่มีให้กับเราเป็นประจำทุกเดือนเราสามารถจัดเตรียมเอกสารที่ยื่นภาษีรายเดือนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการส่งตามกฎหมายดังกล่าวไปยังหน่วยงานของไทย

__________________________________________________________________________________________

การเตรียมแบบเพื่อยื่นภาษี

        กิจกรรมการปฏิบัติตามภาษีรวมทั้งการรายงานภาษีและบริการจัดเก็บและการปฏิบัติตามการจ้างภาษี
บริการตามภาษีประกอบด้วย :
  • การจัดทำครึ่งปีและประจำปีการคืนภาษีขององค์กร
  • การเตรียมการคืนภาษีส่วนบุคคล
  • ทบทวนการคืนภาษีขององค์กรและรายเดือน (เช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม WHT ฯลฯ)
  • ความช่วยเหลือกับการคำนวณความต้องการของภาษีอื่น ๆ
__________________________________________________________________________________________

งานตรวจสอบบัญชี

        ฝ่ายตรวจสอบของเราถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ที่มีคุณภาพและความเป็นอิสระในการตรวจสอบวิธีการหลักของเรา เรามุ่งมั่นที่จะดูเกินการประเมินเพียงของข้อมูลทางการเงินและทำความเข้าใจองค์ประกอบที่ไม่ซ้ำของ บริษัท ในการส่งมอบคำแนะนำการปฏิบัติทางธุรกิจ 
บริการตรวจสอบของเรารวมถึง :
  • การตรวจสอบตามกฎหมายและตรวจสอบงบการเงินควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแล
  • IFRS และสหรัฐ GAAP การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
  • การตรวจสอบและความคิดเห็นของแพคเกจการรายงานงบการเงินรวม
  • บทวิจารณ์ของข้อมูลทางการเงินที่คาดหวังและงบประมาณ
  • การตรวจสอบรายงานพิเศษอื่น ๆ