มาตราการบัญชีเล่มเดียว
27-02-2559
แจ้งเตือนผู้ประกอบการให้จดทะเบียนการขอใช้สิทธิการยกเว้นภาษี และ การงดเว้นการตรวจสอบภาษี ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559

Download File